Installation och underhåll av utrustning

Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av tjänster med hög kvalitet.

Installation och underhåll av utrustning.

«Inkomers K” har fokus på snabb leverans, kvalitativ installation, idrifttagning, utbildning och instruktion för personal angående professionellt och kommersiell kökutrustning.

Installation av professionell köksutrustning – är en av de viktigaste aspekterna inom utrustning för allmän näring. Tillförlitlighet och effektivitet av mekanismer och system i daglig användning först och främst beror på kvalitet på installationen.

Vår kundtjänst består av kunnig personal med lång och kvalificerad erfarenhet inom montering, installation och användning av köksmaskiner. Våra specialister utför installation av professionell köksutrustning enligt alla de krav och regler i EU. 

Tidsfrister för monterings- och installationsarbeten beror på storleken på köket, komplexitet och kvantitet av köksutrustning som levereras. Användning av specialverktyg och kvalitetsmaterial hjälper till våra specialister att utföra installation av professionell köksutrustning med olika typer av komplexitet och mängden arbete.

Du kan lita på oss: installation och underhåll av utrustning utförs på ett snabbt och professionellt sätt. Våra referenser bekräftar vårt kvalitetsmål.