Projektering

Projektering av företag av allmän näring och handel.

När man skall planera att starta ett nytt företag (livsmedelsföretag, mataffär, restaurang, matsal eller kafé), är det viktigt att du tänkt igenom ett antal saker. Till exempel, utvecklingen av affärskoncept och projektdokumentation, i enlighet med vilken väljas nödvändig utrustning och möbler. Det säkerställer ekonomi och effektiviteten i hela tillverkningsprocessen både för kunder och personal.

Processingenjörer av Ltd. ”Inkomercs K” utvecklar den tekniska delen av projektet för företag av allmän näring och handel i enlighet med uppdrag av kunder. Deras arbete följer gällande lagstiftning, hygienbestämmelser och EU-direktiv. Vid behov kommer samordnas med PVD och andra inrättningar.

Vi jobbar med alla skeden av projekteringsarbetet - alltifrån skisser i tidiga skeden till  teknisk projekt, vilka kunder kan få både i pappersform och elektronisk form.

Teknologisk utrustning för varje företag väljs i enlighet med den nödvändiga processen, beräkning av utrustningen och kundens önskemål. Vi kan även erbjuda rådgivning inom teknik och projektering.

Projektdokumentation innebär: 

  • Utformad planlösning med placering av teknologisk utrustning och bindning till byggnadskonstruktioner. Komplett bearbetning baseras på mätning av ett utrymme eller arkitektoniska och byggplanen.
  • Tekniska planer med hänvisning till ingenjör-teknisk kommunikation. (elektricitet, ventilation, vatten och avlopp)
  • Beskrivning av företags produktionsteknologi.
  • Specifikation av processutrustning med tekniska data och karakteristiker.
  • (På begäran av kunder kan vi erbjuda en version med bilder som inte ingår i den tekniska projekt.)

 Kostnadskalkyl sammanställas enligt specifikation av processutrustning.

 För kunder som har ingått ett avtal om leverans och installation av utrustning, erbjuder vi gratis designarbete.

 Vi samarbetar med arkitektbyrån, inredare, ingenjörstekniker och konstruktion organisatörer. Därigenom erbjuder vi våra kunder helhetslösningar.

 Vi tillämpar även HACCP - dokumentationssystem för självkontroll av företaget.